På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Maj 12 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: Johan
Maj 12 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: Johan
Maj 13 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: Kristin
Maj 14 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: staffan
Maj 15 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: carlp
Maj 15 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: LeifB
Maj 15 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Carl Dickfelt
Bullerfri kväll.
Maj 16 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Maj 17 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: carlp
Maj 18 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: Sarah msSabbath