På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Feb 15 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: carlp
Feb 16 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: carlp
Feb 17 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: bobo
Feb 17 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: bobo
Feb 18 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: gustavskog
Feb 19 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: tor_selden
Feb 20 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Mikael Hovmöller
Feb 20 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Mikael Hovmöller
Feb 20 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Carl Dickfelt
Bullerfri kväll.
Feb 21 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec