På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Feb 15 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: carlp
Feb 16 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: carlp
Feb 17 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: bobo
Feb 17 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: bobo
Feb 18 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: gustavskog
Feb 19 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: tor_selden
Feb 20 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Mikael Hovmöller
Feb 20 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Mikael Hovmöller
Feb 20 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Carl Dickfelt
Bullerfri kväll.
Feb 21 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Feb 22 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: LeifB
Feb 23 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: Jens
Feb 24 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: Jens
Feb 24 kl 14:30  - 16:00 Säkerhetsgenomgång  - Värd: karin
Feb 24 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: Jens
Feb 25 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: klajo
Feb 26 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: jonasbits
Feb 27 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: LeifB
Feb 27 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: miam
Feb 27 kl 17:30  - 19:00 Säkerhetsgenomgång  - Värd: karin
Feb 27 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: marten
Bullerfri kväll.
Feb 28 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Mar 1 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: antonymer
Mar 2 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: antonymer
Mar 3 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: gustavskog
Mar 3 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: gustavskog
Mar 4 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: tor_selden
Mar 5 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: antonymer
Mar 6 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Acrux
Mar 6 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Acrux
Mar 6 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: bobo
Bullerfri kväll.
Mar 7 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: karin
Mar 7 kl 18:00  - 21:00 Fixarpass  - Värd: karin
Mar 9 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: jonasbits
Mar 10 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: bobo
Mar 10 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: bobo
Mar 11 kl 13:00  - 14:00 LiU Teio 94VCF - Charlotte Norrman 
Mar 11 kl 13:00  - 15:00 Value Creation Forum  - - Föreläsning för Entreprenörsskapskurs på LiU. Charlotte Norrman
Mar 11 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: staffan
Mar 12 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: jonasbits
Mar 13 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Mikael Hovmöller
Mar 13 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Mikael Hovmöller
Mar 13 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Mikael Hovmöller
Bullerfri kväll.
Mar 14 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Mar 16 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: tor_selden
Mar 17 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: Jens
Mar 17 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: tor_selden
Mar 18 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: staffan
Mar 19 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: Carl Dickfelt
Mar 20 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Carl Dickfelt