På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Maj 16 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: tec
Maj 17 kl 15:00  - 18:00 Makerfredag  - Värd: carlp
Maj 18 kl 09:00  - 12:00 Makerlördag  - Värd: Sarah msSabbath
Maj 19 kl 13:00  - 16:00 Fixarpass  - Värd: karin
Maj 19 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: karin
Maj 19 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: Johan
Maj 20 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: erikhk
Maj 21 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: Frudde
Maj 22 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Frudde
Maj 22 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Frudde