På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Okt 13 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: Stefan Marklund
Okt 13 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: Stefan Marklund
Okt 14 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: LeifB
Okt 15 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: carlp
Okt 16 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: LeifB
Okt 16 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Jens
Okt 16 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Jens
Bullerfri kväll.
Okt 17 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: mattias
Okt 20 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: erikhk
Okt 20 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: erikhk