På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Sep 4 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: karin
Sep 4 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: karin
Sep 4 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: antonymer
Bullerfri kväll.
Sep 4 kl 18:00  - 19:00 Säkerhetsgenomgång  - Värd: Kristin
Sep 5 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: gustavskog
Sep 8 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: zino
Sep 8 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: erikhk
Sep 9 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: Kristin
Sep 9 kl 18:00  - 21:00 Fixarpass  - Värd: Kristin
Sep 10 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: bobo