På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Dec 8 kl 09:00  - 10:00 Makerfrukost + miniföredrag/visningar 
Dec 8 kl 09:00  - 15:00 Makers of Sweden riksmöte 
Dec 8 kl 10:00  - 12:00 Flera parallella workshops 
Dec 9 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: antonymer
Dec 10 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: Acrux
Dec 11 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Acrux
Dec 11 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: Carl Dickfelt
Bullerfri kväll.
Dec 12 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: mattias
Dec 15 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: Johan
Dec 15 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: Johan