På gång i MakersLink

Våra öppettider varierar beroende på våra makervärdars möjlighet att hålla spacet öppet. Titta i listan nedan eller lägg till MakersLinks Google Calendar så missar du inget.

 

Om du besöker oss efter kl 19 på vardagar kan det hända att huvudingången är låst. Ring då på porttelefonen så öppnar någon eller skicka ett mess i slutna Facebook-gruppen eller på Slack.
 
Jan 12 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: erikhk
Jan 12 kl 16:00  - 19:00 Makersöndag kväll  - Värd: erikhk
Jan 13 kl 18:00  - 21:00 Makermåndag  - Värd: bobo
Jan 14 kl 14:00  - 17:00 Shitty Prototyping - LiU  - Charlotte Norrman
Jan 14 kl 18:00  - 21:00 Makertisdag  - Värd: bobo
Jan 15 kl 12:00  - 15:00 Makeronsdag lunch  - Värd: Joje
Jan 15 kl 15:00  - 18:00 Makeronsdag eftermiddag  - Värd: Joje
Jan 15 kl 18:00  - 21:00 Makeronsdag  - Värd: bobo
Bullerfri kväll.
Jan 16 kl 18:00  - 21:00 Makertorsdag  - Värd: Tomas Johansson
Jan 19 kl 13:00  - 16:00 Makersöndag  - Värd: jonasbits